Oplevering agrarisch project

In samenwerking met onze partner Versleijen Agri, hebben wij dit project bij Rijkers in Vessem opgeleverd. Voor dit project hebben wij diverse transportbanden en vijzels geleverd om de mest vanuit de stal naar de droogtunnel en mestloods te transporteren. Daarbij hebben wij de stal voorzien van strooiselverwijderingssystemen.