Oplevering Agri project

Onlangs hebben wij dit project voor de promotiestal van Beek Agri opgeleverd. Het project bestaat uit twee UCH/L Inline transportbanden, twee strooiselverwijderingssystemen en een mestverdeelband.

Het strooiselverwijdingssysteem brengt de mest op de UCH/L transportbanden, waarmee de mest naar de mestverdeelband wordt getransporteerd. Tot slot verdeelt de mestverdeelband de mest over de mestopslagruimte.