Oplevering project Leenaerts

Vlak voor de bouwvakantie hebben wij dit mooie project voor Leenaerts Mestverwerking opgeleverd.

Het project is als volgt opgebouwd:

De klant vult de beladingsbunker met het stortgoed. Vervolgens gaat het stortgoed over een VC-opvoerband richting de composttoren.
Na het bewerkingsproces in de composstoren wordt het product met behulp van een UCI-transportband overgebracht op een VC-opvoerband. Tot slot verdeelt de trogvijzel het product in de mestopslagruimte.

Wij wensen onze klant veel gebruiksplezier!